Termos e Condicións de Uso

INFORMACIÓN RELEVANTE

É requisito necesario para a adquisición dos produtos que se ofrecen neste sitio, que lea e acepte os seguintes Termos e Condicións que a continuación se redactan. O uso dos nosos servizos así como a compra dos nosos produtos implicará que vostede leu e aceptou os Termos e Condicións de Uso no presente documento. Todas os produtos  que son ofrecidos polo noso sitio web puidesen ser creadas, cobradas, enviadas ou presentadas por unha páxina web terceira e en tal caso estarían suxeitas aos seus propios Termos e Condicións. Nalgúns casos, para adquirir un produto, será necesario o rexistro por parte do usuario, con ingreso de datos persoais fidedignos e definición dun contrasinal.
O usuario pode elixir e cambiar a clave para o seu acceso de administración da conta en calquera momento, no caso de que se rexistrou e que sexa necesario para a compra dalgún dos nosos produtos. https:/www.zimzelatum.com non asume a responsabilidade no caso de que entregue dita clave a terceiros.
Todas as compras e transaccións que leven a cabo por medio deste sitio web, están suxeitas a un proceso de confirmación e verificación, o cal podería incluír a verificación do stock e dispoñibilidade de produto, validación da forma de pago, validación da factura (en caso de existir) e o cumprimento das condicións requiridas polo medio de pago seleccionado. Nalgúns casos poida que requírase unha verificación por medio de correo electrónico.
Os prezos dos produtos ofrecidos nesta Tenda En liña é válido soamente nas compras realizadas neste sitio web.

LICENZA

ZIMZELATUM  a través do seu sitio web concede unha licenza para que os usuarios utilicen  os produtos que son vendidos neste sitio web de acordo aos Termos e Condicións que se describen neste documento.

USO NON AUTORIZADO

No caso de que aplique (para venda de software, fornelos, ou outro produto de deseño e programación) vostede non pode colocar un dos nosos produtos, modificado ou sen modificar, nun CD, sitio web ou ningún outro medio e ofrecelos para a redistribución ou a revenda de ningún tipo.

PROPIEDADE

Vostede non pode declarar propiedade intelectual ou exclusiva a ningún dos nosos produtos, modificado ou sen modificar. Todos os produtos son propiedade  dos provedores do contido. No caso de que non se especifique o contrario, os nosos produtos proporciónanse  sen ningún tipo de garantía, expresa ou implícita. En ningún esta compañía será  responsables de ningún dano incluíndo, pero non limitado a, danos directos, indirectos, especiais, fortuítos ou consecuentes ou outras perdas resultantes do uso ou da imposibilidade de utilizar os nosos produtos.

POLÍTICA DE REEMBOLSO E GARANTÍA

No caso de produtos que sexan  mercadorías irrevogables non-tanxibles, non realizamos reembolsos despois de que se envíe o produto, vostede ten a responsabilidade de entender antes de compralo.  Pedímoslle que lea coidadosamente antes de compralo. Facemos soamente excepcións con esta regra cando a descrición non se axusta ao produto. Hai algúns produtos que puidesen ter garantía e posibilidade de reembolso pero este será especificado ao comprar o produto. En tales casos a garantía só cubrirá fallas de fábrica e só se fará efectiva cando o produto usouse correctamente. A garantía non cobre avarías ou danos ocasionados por uso indebido. Os termos da garantía están asociados a fallas de fabricación e funcionamento en condicións normais dos produtos e só se farán efectivos estes termos se o equipo foi usado correctamente. Isto inclúe:
– De acordo ás especificacións técnicas indicadas para cada produto.
– En condicións ambientais acorde coas especificacións indicadas polo fabricante.
– En uso específico para a función con que foi deseñado de fábrica.
– En condicións de operación eléctricas acorde coas especificacións e tolerancias indicadas.

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE

A compra do cliente pode ser aprazada para a comprobación antifraude. Tamén pode ser suspendida por máis tempo para unha investigación máis rigorosa, para evitar transaccións fraudulentas.

PRIVACIDADE

Este  https:/www.zimzelatum.com garante que a información persoal que vostede envía conta coa seguridade necesaria. Os datos ingresados por usuario ou no caso de requirir unha validación dos pedidos non serán entregados a terceiros, salvo que deba ser revelada en cumprimento a unha orde xudicial ou requirimentos legais. A subscrición a boletíns de correos electrónicos publicitarios é voluntaria e podería ser seleccionada ao momento de crear a súa conta.
ZIMZELATUM reserva os dereitos de cambiar ou de modificar estes termos sen aviso previo/previo aviso. [ ultimate_ gdpr_ terms_ accept]